Biznes i finanse

IMPERIO ASI SA (13/2022) Spełnienie się warunków zawieszających wejście w życie aneksu do ugody z Poręczycielami długu Invento Sp. z o.o.

Zarząd Spółki pod firmą Imperio ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Imperio”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27 czerwca 2022 r. Spółka otrzymała tytułem częściowej spłaty zobowiązania wpłatę w łącznej kwocie 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) od Jalexus Consultants Limited z siedzibą na Cyprze (dalej Jalexus) oraz Fxcube Technologies Limited z siedzibą na Cyprze (dalej Fxcube) (łącznie zwani Poręczycielami), które udzieliły poręczenia za dług Invento Sp. z o.o. wynikający z umowy pożyczki z dnia 27.09.2017 r. udzielonej Invento Sp. z o.o. w kwocie 5.000.000 zł (dalej Poręczenie). Zatem ziściły się warunki zawieszające wejście w życie wskazanych w raporcie nr 12/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. zmian do Ugody zawartej z Poręczycielami przyjętych aneksem z dnia 21 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM