Polityka i społeczeństwo

MKiŚ: Minister Anna Moskwa na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Energii (komunikat)

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje:

Kwestie pakietu „Fit for 55”, aktualizacja celów klimatycznych do 2030 r., dyrektywy o efektywności energetycznej (EED) i o odnawialnych źródeł energii (RED) oraz sytuacja energetyczna w UE w kontekście wojny w Ukrainie, to główne tematy poruszone podczas posiedzenia Rady UE ds. Energii. W obradach które odbyły się 27 czerwca w Luksemburgu, wzięła udział minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Polska nie zgodziła się dzisiaj na żadne podwyższanie celów klimatycznych i środowiskowych, które mogłyby negatywnie wpłynąć na naszą sytuację gospodarczą.

– Polska ma istotne zastrzeżenia w związku z zapisami określającymi wkłady krajowe państw członkowskich do unijnego celu klimatycznego na rok 2030. Od początku zabiegamy o bardziej elastyczne podejście, które umożliwi państwom członkowskim przedstawianie rzeczywistych danych uwzględniających krajową specyfikę w opracowaniu krajowego udziału w celu klimatycznym UE – mówiła minister Moskwa.

Aktualna sytuacja międzynarodowa wpływa na wiele aspektów związanych z polityką energetyczną i powoduje konieczność zmiany podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w kierunku większej dywersyfikacji i niezależności.

Na skutek rosyjskiej wojny na Ukrainie stoimy przed wyzwaniami zwłaszcza dla sektora ciepłownictwa. Ceny energii rosną na skutek ekonomicznych konsekwencji wojny – rosną ceny surowców oraz uprawnień do emisji, nad którymi Komisja Europejska nie ma żadnej kontroli.

– Musimy stać na straży cen energii, tak aby kierunek zmian unijnej polityki energetyczno-klimatycznej nie generował dodatkowych i nadmiernych obciążeń dla mieszkańców – zaznaczyła minister Anna Moskwa.

Minister Anna Moskwa zaznaczyła na Radzie, że potrzebujemy indywidualnego podejścia i wsparcia dla polskiego sektora ciepłownictwa, tak aby wygospodarować środki finansowe na inwestycje, które pozytywnie wpłyną na środowisko.

-Polska zdecydowanie opowiedziała się za tym, aby nowe unijne regulacji nie wymuszały na naszych przedsiębiorstwach ciepłowniczych dodatkowych opłat – stanowczo wyraziła Minister Anna Moskwa.

Zdaniem Polski konieczny jest skuteczny i sprawny mechanizm stabilizujący ceny uprawnień. Polskie ciepłownie nie powinny ponosić kosztów europejskiej polityki klimatycznej. Rząd jest zdeterminowany do tego aby ciepłownictwo w Polsce było tanie, czyste i nowoczesne.

„Mamy zastrzeżenia dotyczące zbyt ambitnego tempa zmian jakie Komisja Europejska wymusza na państwach członkowskich. Zdaniem Polski tempo to powinno być dostosowane do możliwości każdego z krajów i uwzględniać ich specyfikę. Polski Rząd stanowczo sprzeciwia się dodatkowym kosztom i obciążeniom dla mieszkańców, które miałby wynikać z przyjęcia propozycji Komisji Europejskiej – podsumowała Minister Anna Moskwa.

Szefowa resortu klimatu i środowiska podkreśliła również, że Polska jest otwarta na skuteczne osiąganie celów klimatycznych i środowiskowych, ale na sprawiedliwych zasadach i bez zmuszania mieszkańców Polski, aby płacili zimą wyższe rachunki za ciepło i energię.

„Nie zgadzamy się na to, aby Komisja Europejska narzucała jedyną słuszną technologię, np. pompy ciepła, które Polacy mają instalować w polskich domach. Zastrzegłam dzisiaj, że oczekujemy pełnej neutralności technologii, która dawałaby nam dowolności wyboru” – wskazała w dyskusji minister Anna Moskwa.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe. (PAP)

ewes/


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM