Biznes i finanse

MAGNA POLONIA SA (10/2022) Informacja o otrzymaniu odpisu apelacji złożonej przez Emitel SA od wyroku w sprawie z powództwa Magna Polonia SA

Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o otrzymaniu przez kancelarię prawną reprezentującą Emitenta, tj. Kancelarię BWHS Wojciechowski Springer sp.k., odpisu apelacji złożonej przez Emitel SA od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie wydanego dnia 2 lipca 2021 r., w sprawie o sygn. akt XVI GC 2042/13, zgodnie z którym Sąd I instancji zasądził od Emitel SA na rzecz Magna Polonia SA kwotę 163 743 000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi od 3 października 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty.

O wydaniu wyroku przez Sąd I instancji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2021 z dnia 8 lipca 2021 r.

W złożonej apelacji Emitel SA zaskarżył przedmiotowy wyrok w części, tj. w zakresie w jakim Sąd Okręgowy uwzględnił powództwo zasądzając od Emitel SA na rzecz Magna Polonia SA kwotę 163 743 000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz w zakresie rozstrzygnięcia co do kosztów procesu.

Emitent informuje, że zamierza skorzystać z przysługującego mu prawa do złożenia odpowiedzi na apelację.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM