Biznes i finanse

PAMAPOL SA (18/2022) Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne umów kredytów obrotowych nieodnawialnych

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 czerwca 2022 r. zostały podpisane przez Credit Agricole Bank Polska S.A. (Credit Agricole) z Emitentem oraz spółkami zależnymi Emitenta – Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW) i Mitmar Sp. z o.o (Mitmar) jako Kredytobiorcami trzy odrębne umowy kredytu, na podstawie których Credit Agricole udzielił Kredytobiorcom kredytów obrotowych nieodnawialnych w kwotach: 3,5 mln zł dla Emitenta, 7,5 mln zł dla WZPOW i 4 mln zł dla Mitmar (Kredyty I), tj. łącznie w kwocie 15 mln zł.

Emitent informuje ponadto, że w dniu 28 czerwca 2022 r. pomiędzy Bankiem Polskim Kasą Opieki S.A. (Bank Pekao, łącznie z Credit Agricole: Banki) oraz Emitentem, WZPOW i Mitmar doszło do podpisania trzech odrębnych umów kredytu, na podstawie których Bank Pekao udzielił Kredytobiorcom kredytów obrotowych nieodnawialnych w kwotach: 3,5 mln zł dla Emitenta, 7,5 mln zł dla WZPOW i 4 mln zł dla Mitmar (Kredyty II), tj. łącznie w kwocie

15 mln zł.

Łączna kwota Kredytów I i Kredytów II (Kredyty) udzielonych Kredytobiorcom przez Banki wynosi 30 mln zł. Kredyty zostały udzielone w celu finansowania zapotrzebowania na kapitał obrotowy i finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorców.

Ostateczna data spłaty Kredytów wyznaczona została na koniec czerwca 2024 r.

Zabezpieczenia spłaty Kredytów ustanowione odrębnie przez każdego z Kredytobiorców na rzecz Banków stanowią w szczególności:

gwarancje spłaty Kredytów udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych,

– weksle własne in blanco wystawione na rzecz BGK zabezpieczające gwarancje spłaty Kredytów,

– weksle własne in blanco poręczone wzajemnie przez Kredytobiorców,

– złożenie odrębnych oświadczeń o dobrowolnym podaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 kpc.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM