Biznes i finanse

ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (14/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A. na kolejną kadencję.

Zarząd ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu („Emitent”) informuje, że w dniu 10 maja 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna na mocy Uchwały Nr 20/2022 odwołało Członka Rady Nadzorczej pana Eaut Eguidazu Aldalur ze składu Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna.

Przyczyną odwołania pana Eaut Eguidazu Aldalur było ujednolicenie kadencji wszystkich Członków Rady Nadzorczej Emitenta. Uchwała w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A. weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dniem 10 maja 2022 r. powołało ponownie w skład Rady Nadzorczej dotychczasowych jej członków, tj.:

1. Pana Aitora Ayastuy Ayastuy;

2. Pana Eauta Eguidazu Aldalur;

3. Pana Iaki Irizar Moyua;

4. Pana Rafaela Anduaga Lazcanoiturburu;

5. Pana Michała Markowskiego.

Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zostaną wybrani zgodnie z par. 3 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej podczas pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Zarząd ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna informuje, że otrzymał od Członków Rady Nadzorczej oświadczenia zgodnie, z którymi nie wykonują poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członkowie organu w konkurencyjnej osobie prawnej oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Zarząd ocenia, że inna działalność wykonywana przez Członków Rady Nadzorczej nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta.

Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu kariery zawodowej wskazanych kandydatów Emitent zawarł w Raporcie bieżącym nr 12/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM