Biznes i finanse

SERINUS ENERGY PLC (23/2022) Aktualizacja informacji o programie wierceń w Rumunii

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej […], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Spółka”) notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, w nawiązaniu do raportu bieżącego 22/2022, Kierownictwo Spółki zawiadamia, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja o postępie w realizacji przygotowań do wykonania dwóch odwiertów w ramach programu wierceń poszukiwawczych w Rumunii. Drogi dojazdowe i platformy wiertnicze dla odwiertu Canar-1 jak i Moftinu Nord-1 zostały ukończone, w tym w obu lokalizacjach przeprowadzono instalację kolumny wstępnej (ang. drilling conductor pipe). Odbyła się inspekcja wieży wiertniczej i ukończono certyfikację, a odbiór końcowy i ustawienie wieży oczekiwane są w tygodniu między 4 a 7 lipca br. Proces pozyskiwania zezwoleń dla obu odwiertów zbliża się ku końcowi i oczekuje się, że będzie przebiegał bez zakłóceń. Z zastrzeżeniem, że wszystkie zgody zostaną uzyskane na czas, prace wiertnicze w ramach odwiertu Canar-1 rozpoczną się zgodnie z harmonogramem w połowie lipca. Po wykonaniu odwiertu Canar-1 wieża wiertnicza zostanie przeniesiona do lokalizacji Moftinu Nord-1 by rozpocząć prace przy drugim odwiercie.

Odwiert Canar-1 zlokalizowany jest 4 km na zachód od zakładu przetwarzania gazu Moftinu, zaś odwiert Moftinu Nord-1 leży 5,2 km na północny-zachód od tego zakładu. Gdy odwierty zakończą się sukcesem, produkcja z każdego z nich będzie przesyłana do zakładu przetwarzania gazu Moftinu, wykorzystując jego wolne moce przerobowe.

OŚWIADCZENIE UPRAWNIONEGO EKSPERTA

Zgodnie z Regulaminem AIM dla Spółek informacje techniczne zawarte w niniejszym komunikacie zostały zweryfikowane i zaakceptowane przez pana Stuarta Morrisona, Dyrektora Operacyjnego Serinus Energy plc. Stuart Morrison jest uprawnionym ekspertem w rozumieniu Wytycznych London Stock Exchange dla Spółek Wydobywczych, Naftowych i Gazowych (ang. London Stock Exchange’s Guidance Note for Mining and Oil and Gas Companies) i posiada kwalifikacje zawodowe i techniczne w zakresie prowadzenia działalności naftowej. Pan Morrison posiada tytuł Bachelor of Science (z wyróżnieniem I stopnia) w dziedzinie inżynierii chemicznej oraz tytuł Master of Engineering w dziedzinie inżynierii naftowej, oba uzyskane na Uniwersytecie Heriot-Watt w Edynburgu. Ma ponad 34-letnie doświadczenie operacyjne w przemyśle naftowym i gazowym, które zdobył piastując szereg stanowisk kierowniczych wyższego szczebla.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM