Biznes i finanse

ALTA SA (9/2022) Powołanie Rady Nadzorczej ALTA S.A. na nową kadencję

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje biece i okresowe

Zarząd ALTA S.A. (Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 30.06.2022r. uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

Rada Nadzorcza została wybrana w następującym składzie pięciu członków:

Pan Krzysztof Kaczmarczyk

Pan Adam Parzydeł

Pan Paweł Rogowski

Pani Alicja Skibińska

Pani Agnieszka Smit

Każdy członek Rady Nadzorczej Spółki oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, a także nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Każdy członek Rady Nadzorczej Spółki oświadczył, że nie jest zamieszczony w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje na temat posiadanego wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, złożone przez każdego członka Rady Nadzorczej Spółki, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM