Biznes i finanse

DOM DEVELOPMENT SA (27/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.

Zgodnie z art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2021, poz. 1983, z późn. zm.), Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development Spółka Akcyjna, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Akcjonariusz: Groupe Belleforet S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu

Liczba posiadanych akcji na WZA: 14.155.941 (słownie: czternaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden)

Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 14.155.941 (słownie: czternaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden)

Udział procentowy w liczbie głosów na WZA: 70,15%

Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 55,41%

Akcjonariusz: Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander

Liczba posiadanych akcji na WZA: 1.733.000 (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści trzy tysiące)

Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 1.733.000 (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści trzy tysiące)

Udział procentowy w liczbie głosów na WZA: 8,59%

Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 6,78%

Akcjonariusz: Jarosław Szanajca

Liczba posiadanych akcji na WZA: 1.454.050 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt)

Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 1.454.050 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt)

Udział procentowy w liczbie głosów na WZA: 7,21%

Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 5,69%

Akcjonariusz: Grzegorz Kiełpsz

Liczba posiadanych akcji na WZA: 1.280.750 (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt)

Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 1.280.750 (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt)

Udział procentowy w liczbie głosów na WZA: 6,35%

Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 5,01%

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM