Biznes i finanse

EUROCASH SA (16/2022) Powołanie członków Rady Nadzorczej Eurocash S.A. na kolejną kadencję

Zarząd Eurocash S.A. (dalej, „Eurocash” lub „Spółka”) informuje, iż w związku z wygaśnięciem kadencji członków Rady Nadzorczej w dniu 30 czerwca 2022 roku Politra B.V. S.a r.l. (jako następca prawny Politra B.V.), będąca posiadaczem 43,55 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, poinformowała Zarząd, że wykonując uprawnienie przyznane jej w § 13 ust. 2 Statutu Spółki z dniem 30 czerwca 2022 roku powołała Panów Luisa Manuela Conceicao Pais do Amaral, Francisco José Valente Hipólito dos Santos oraz Jorge Mora do Rady Nadzorczej Spółki.

Również w dniu 30 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wykonując uprawnienie przyznane mu w § 13 ust. 3 Statutu Spółki, wybrało Panów Hansa Joachima Körbera oraz Przemysława Budkowskiego do Rady Nadzorczej Spółki.

Poniżej przedstawiamy życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki:

Pan Luis Manuel Conceicao Pais do Amaral w latach 2003-2021 sprawował funkcję prezesa Zarządu Eurocash (od 01.01.2022 Członka Zarządu). Ma ponad 20-letnie doświadczenia zawodowe, które zdobywał, obejmując stanowiska kierownicze m.in. w Unilever Portugalia i w europejskich strukturach Jeronimo Martins. W latach 1995-1999 pełnił funkcję dyrektora generalnego Jeronimo Martins w Polsce, po czym został członkiem Komitetu Wykonawczego Jeronimo Martins Holdings w Portugalii. W kolejnych latach pełnił funkcję partnera funduszu inwestycyjnego Antfactory poszerzając skalę działalności firmy o rynki w Brazylii, Meksyku oraz Argentynie. Był inicjatorem wykupu menedżerskiego Eurocash od ówczesnego właściciela – Jeronimo Martins. Od przejęcia spółki w 2003 roku dynamicznie ją rozwijał, wdrażając innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania i oferty dla przedsiębiorców.

Pan Francisco José Valente Hipólito dos Santos ma wyższe wykształcenie ze specjalnością Zarządzanie w Biznesie. W 1984 r. ukończył studia na Portugalskim Uniwersytecie Katolickim w Lizbonie (Universidade Católica Portuguesa). Od 1999 r. do 2003 r. pełnił funkcję członka zarządu w Barclays Bank Portugal. W latach 2003 – 2006 kierował Działem Marketingu w Banco Espirito Santo, S.A., a od 2007 r. do 2011 r. był Dyrektorem w Dziale Oszczędności tego banku. W okresie 2011 r. – 2012 r. pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Banco BEST S.A. Od początku 2013 r. objął w tym banku stanowisko Dyrektora Niezarządzającego, a także stanowisko Doradcy Zarządu do spraw międzynarodowych w Banco Espirito Santo S.A. aż do sierpnia 2014 r., kiedy objął funkcję Dyrektora ds. Zgodności („Compliance Officer”) w Novo Banco, którą pełnił do czerwca 2017r. Następnie pełnił funkcje Zarządcze w wielu spółkach z różnych sektorów, w tym z sektora nieruchomości, podróży, a także z sektora FMCG.

Pan Francisco José Valente Hipólito dos Santos od 2013r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Eurocash.

Pan Jorge Mora urodził się w Waszyngtonie. 16 kwietnia 1967. Ukończył University of Miami z dyplomem z zakresu biznesu w 1989 i Wharton School of Business z tytułem MBA w 1993. Ponadto studiował w John Hopkins School of Advanced International Studies. Posiada 30-letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowym doradztwie korporacyjnym i inwestycjach private equity. Obecnie jest prezesem Pace Ventures – jednostki inwestycyjnej i zarządzającej Pace Gallery, a także zasiada w zarządach DataCubed i Ballroom Marfa. Wcześniej był wiceprezesem i starszym dyrektorem zarządzającym Macquarie Capital oraz szefem Działu Sponsoringu Finansowego w Lazard oraz dyrektorem zarządzającym w UBS. Jest również aktywny w kilku organizacjach non-profit.

Pan Jorge Mora od 2019r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Eurocash.

Dr. Hans-Joachim Körber urodził się w 1946 r. w Braunschweig w Niemczech. Ukończył studia na kierunku Browarnictwo oraz uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Wraz z utworzeniem Metro AG w 1996, Dr. Körber dołączył do Zarządu Metro AG, którym w latach 1999-2007 kierował pełniąc funkcję Prezesa Zarządu. Dr. Körber rozpoczął pracę w Metro SBGroßmärkte, poprzedniku prawnym Mero AG, w roku 1985, gdzie pełnił funkcje kierownicze w szeregu spółek należących grupy Metro w Niemczech oraz poza granicami Niemiec. Wcześniej pracował w grupie RA Oetker, na różnych stanowiskach kierowniczych. Dr. Hans – Joachim Körber jest członkiem rad nadzorczych szeregu międzynarodowych przedsiębiorstw.

Dr. Hans – Joachim Körber od 2013r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Eurocash.

Pan Przemysław Budkowski w 2005 roku ukończył studia z zakresu Zarządzania i Marketingu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 2005 – 2009 sprawował funkcję Product Marketing Managera na Centralną i Wschodnią Europę w Google. W latach 2009 – 2018 związany był z Grupą Allegro, w której w latach 2009 – 2011 zajmował stanowisko Dyrektora Marketingu, a następnie Prezesa Zarządu. Od 2019r. jako założyciel i członek Zarządu rozwija merXu – internetową platformę handlową dla firm z regionu Europy Środkowo-Wschodniej działającą w sektorze B2B. Pan Przemysław Budkowski jest ekspertem w marketingu i handlu elektronicznym. ,

Pan Przemysław Budkowski od 2020r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Eurocash.

Wykonywana przez wyżej wymienionych członków Rady Nadzorczej działalność poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do Spółki, nie uczestniczą oni w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członkowie organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu.

Ponadto, żadna z powyższych osób nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Panowie Jorge Mora, Dr Hans-Joachim Körber oraz Przemysław Budkowski złożyli oświadczenie, iż spełniają kryteria „niezależnego członka” Rady Nadzorczej Spółki zawarte w § 13 ust. 4 Statutu Spółki. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki złożyli oświadczenie wymagane przez „Regulamin Rady Nadzorczej Eurocash S.A.”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM