Biznes i finanse

EUROCASH SA (15/2022) Rezygnacja Członka Zarządu

Zarząd Eurocash S.A. (dalej „Eurocash” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Luisa Manuela Conceicao Pais do Amaral o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Eurocash ze skutkiem od chwili zamknięcia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021. Złożona rezygnacja ma związek z zamiarem dołączenia Pana Luisa Manuela Conceicao Pais do Amaral do Rady Nadzorczej Spółki, o czym Spółka informowała w raportach bieżących z dnia 16 grudnia 2021r. (RB 16/2021) oraz z dnia 31 stycznia 2022r. (RB 2/2022).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM