Biznes i finanse

HUUUGE, INC. (34/2022) Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

Huuuge, Inc. („Emitent”), informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, (RB 4/2022 oraz RB 9/2022 oraz RB 23/2022) Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: US44853H1086) jak następuje:

– w dniu 27 czerwca 2022 r. – 62 326 akcji własnych o łącznej wartości 1 125 478,91 zł, za średnią jednostkową cenę 18,06 zł, stanowiących łącznie 0,07% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

– w dniu 28 czerwca 2022 r. – 61 604 akcji własnych o łącznej wartości 1 138 519,45 zł, za średnią jednostkową cenę 18,48 zł, stanowiących łącznie 0,07% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

– w dniu 29 czerwca 2022 r. – 61 867 akcji własnych o łącznej wartości 1 133 042,12 zł, za średnią jednostkową cenę 18,31 zł, stanowiących łącznie 0,07% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

– w dniu 30 czerwca 2022 r. – 53 520 akcji własnych o łącznej wartości 970 100,741 zł, za średnią jednostkową cenę 18,13 zł, stanowiących łącznie 0,06% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,06% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz

– w dniu 1 lipca 2022 r. – 52 461 akcji własnych o łącznej wartości 950 126,96 zł, za średnią jednostkową cenę 18,11 zł, stanowiących łącznie 0,06% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,06% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Ipopema Securities S.A.

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 4 863 252 akcji własnych stanowiących 5,77% kapitału zakładowego Emitenta i dających 5,77% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (wraz z akcjami własnymi nabytymi wcześniej).

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 MAR.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM