Biznes i finanse

LIVECHAT SOFTWARE SA (8/2022) Uchwała Zarządu w sprawie wypłaty drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok finansowy 2021/22

W nawiązaniu do raportu bieżącego 7/2022, LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 1 lipca 2022 roku, w związku z wyrażeniem przez Radę Nadzorczą zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, Zarząd Spółki podjął uchwałę dot. drugiej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2021/22 rok finansowy zgodnie z następującymi parametrami:

– Kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy: 29 355 000,00 zł, która to kwota stanowi nie więcej niż połowę zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 marca 2022 roku i zbadanym przez biegłego rewidenta,

– zaliczką będzie objętych 25.750.000 akcji Spółki

– kwota zaliczki, przypadająca na 1 akcję Spółki, wyniesie: 1,14 zł

– planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki: 29 lipca 2022 r.

– planowany dzień wypłaty zaliczki: 5 sierpnia 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM