Biznes i finanse

AB SA (22/2022) Informacja o akcjach nabytych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach („Emitent”), informuje, że w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych, uchwalonego Uchwałą Zarządu Emitenta nr 1/2022 z dnia 18 lutego 2022 r., na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 listopada 2021 r. („Program”), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2022, Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLAB00000019) w celu ich umorzenia, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW:

– w dniu 27 czerwca 2022 r. – 365 akcji własnych o łącznej wartości 16 622,20 zł, za średnią jednostkową cenę 45,54 zł, stanowiących łącznie 0,0022 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0021 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 28 czerwca 2022 r. – 434 akcji własnych o łącznej wartości 20 148,90 zł, za średnią jednostkową cenę 46,43 zł, stanowiących łącznie 0,0027 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0025 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 29 czerwca 2022 r. – 432 akcji własnych o łącznej wartości 19 941,60 zł, za średnią jednostkową cenę 46,16 zł, stanowiących łącznie 0,0027 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0025 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 30 czerwca 2022 r. – 460 akcji własnych o łącznej wartości 21 308,00 zł, za średnią jednostkową cenę 46,32 zł, stanowiących łącznie 0,0028 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0026 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 1 lipca 2022 r. – 473 akcji własnych o łącznej wartości 21 797,45 zł, za średnią jednostkową cenę 46,08 zł, stanowiących łącznie 0,0029 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0027 % w ogólnej liczbie głosów.

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 66 986 akcji własnych stanowiących 0,41 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 0,38 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (wraz z akcjami nabytymi podczas realizacji programu skupu akcji własnych z lat poprzednich).

Kod LEI Emitenta: 259400TZG21SXKFKFD76.

W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych dokonanych w dniach 27.06.- 1.072022 r.

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM