Biznes i finanse

CI GAMES SA (17/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 5 lipca 2022 r.

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 5 lipca 2022 r. („ZWZ”) byli:

1. Pan Marek Tymiński, który dysponował na ZWZ głosami w liczbie 52 663 570 z akcji w liczbie 52 663 570. Stanowiło to 64,61 % w liczbie głosów na tym ZWZ oraz 28,79 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

2. ACTIVE OWNERSHIP FUND SICAV-FIS SCS z siedzibą w Luksemburgu, który dysponował na ZWZ głosami w liczbie 27 345 788 z akcji w liczbie 27 345 788. Stanowiło to 33,55 % w liczbie głosów na tym ZWZ oraz 14,95 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM