Biznes i finanse

PKO BP SA (35/2022) Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL) dla PKO Banku Polskiego S.A.

Raport nr 35/2022 – Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL) dla PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że otrzymał pismo z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”) z 2 grudnia 2022 r. określające wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych („MREL”, ang. the minimum requirement for own funds and eligible liabilities).

BFG określił docelowy wymóg MREL TREA dla Banku na bazie skonsolidowanej na poziomie 15,36% TREA, który powinien być spełniony przez fundusze własne i zobowiązania kwalifikowalne, spełniające wymóg podporządkowania na poziomie 13,96% TREA do 31 grudnia 2023 r.

Wymóg MREL TEM dla Banku na bazie skonsolidowanej został określony na poziomie 5,91% TEM i powinien być spełniony przez fundusze własne i zobowiązania kwalifikowalne, spełniające wymóg podporządkowania na poziomie 5,65% TEM do 31 grudnia 2023 r.

Przyjęte poziomy TREA oraz TEM zostały skorygowane o wyłączenie z konsolidacji PKO Banku Hipotecznego S.A.

Jednocześnie Bank informuje, że BFG zwolnił PKO Bank Hipoteczny S.A. z obowiązku utrzymywania minimalnego poziomu własnych i zobowiązań kwalifikowanych.

Dodatkowo BFG wyznaczył ścieżkę dojścia do docelowego wymogu MREL:

MREL TREA śródokresowy wymóg na 31.12.2022 – 11,68%

MREL TREA podporządkowany śródokresowy wymóg na 31.12.2022 – 10,98%

MREL TEM śródokresowy wymóg na 31.12.2022 – 4,46%

MREL TEM podporządkowany śródokresowy wymóg na 31.12.2022- 4,32%

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM