Biznes i finanse

SKOTAN SA (17/2022) Przydział akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki

Zarząd Skotan S.A. („Spółka”) informuje, iż podjął w dniu dzisiejszym uchwałę o przydziale 38.880.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 38.880.000 zł („Akcje serii D”). Cena emisyjna Akcji serii D była równa wartości nominalnej i wyniosła 1,00 zł za jedną akcję. Wymagane wkłady pieniężne zostały wniesione w całości przez wszystkich obejmujących Akcje serii D. Tym samym emisja Akcji serii D Spółki doszła do skutku.

Wpływy z emisji Akcji serii D zostaną przeznaczone na realizację celów wskazanych w Prospekcie.

Zamiarem Spółki jest ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM