Biznes i finanse

BUDIMEX SA (74/2022) Powołanie Członków Zarządu Budimex S.A.

Zarząd Budimex S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Budimex S.A. powołała do składu Zarządu Budimex S.A. z mocą od dnia 1 stycznia 2023 roku Panią Annę Karyś-Sosińską, Pana Cezarego Łysenko oraz Pana Macieja Olka.

Pani Anna Karyś-Sosińska jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doświadczenie z obszarem HR rozpoczęła od pracy w Krakowskim Instytucie Technologii gdzie w latach 2000 – 2002 jako Konsultant odpowiadała za procesy executive search kadry menadżerskiej wyższego i najwyższego szczebla. Z Grupą Budimex związana od 2002 roku. W latach 2002-2005 odpowiadała za szkolenia i rozwój pracowników. W latach 2005 – 2007 była Koordynatorem Personalnym w Budownictwie Kubaturowym. W latach 2007 – 2015 odpowiadała jako Kierownik ds. Personalnych za Budownictwo Infrastrukturalne. W latach 2016 – 2019 pełniła funkcję Dyrektora ds. Personalnych w Budownictwie Infrastrukturalnym i Kolejowym. W latach 2020 – 2021 pełniła rolę Dyrektora Personalnego Obszaru Centrali Budimex i Budimex Nieruchomości. W każdym z powierzonych obszarów opowiadała za tworzenie procesów HR oraz wdrażanie polityki personalnej zgodnie ze strategią firmy. W ramach swojej funkcji była odpowiedzialna za wspieranie menedżerów w procesach zmian organizacyjnych, zwiększanie ich efektywności biznesowej oraz budowanie i rozwój podległych zespołów. Z początkiem roku 2022 objęła funkcję Dyrektora Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Budimex SA. Wraz z rozwojem Grupy Budimex odpowiada za budowę strategii personalnej i procesów HR we wszystkich spółkach Grupy Budimex na rynku polskim a także nowo powstałych spółkach Grupy na rynku zagranicznym.

Zgodnie z oświadczeniem Pani Anna Karyś-Sosińska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie podlega ograniczeniom przewidzianym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Pan Cezary Łysenko uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa w roku 1996 na Politechnice Białostockiej. Po studiach zaczął prace w łomżyńskiej firmie wykonawczej. Ma w swojej praktyce ponad blisko dwuletnią pracę w Urzędzie Wojewódzkim i Urzędzie Miasta, gdzie był odpowiedzialny za inżynierię ruchu i zarządzanie drogami. W roku 1999 dołączył do zespołu konsultantów nadzorujących realizację kontraktów na drogach krajowych i wojewódzkich. Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń uzyskał w roku 2002, co po funkcji inspektora ds. rozliczeń umożliwiło mu pełnienie obowiązków inspektora nadzoru robót budowlanych. W Budimex S.A. zatrudniony na stanowisko kierownika działu technicznego od początku 2006, na kontrakcie budowy dojazdów do mostu w Płocku, gdzie po kilku miesiącach przejął obowiązki szefa kontraktu. W roku 2012 został powołany na stanowisko dyrektora rejonu odpowiedzialnego za biznes w województwach: podlaskim i lubelskim. W roku 2019 objął funkcję dyrektora oddziału północnego, a blisko rok później przejął odpowiedzialność za całe budownictwo infrastrukturalne w Budimex S.A. na rynkach polskim i zagranicznych. W trakcie pracy zawodowej ukończył kilka programów z zarządzania uzyskując dyplomy i certyfikaty renomowanych instytutów i uczelni, w tym dyplomy ukończenia: Program Management 2009 w ICAN Institute/Harvard Business Publisher w Warszawie, International Management Development Program 2013 oraz Leader Ship Program 2016 na Universitas Summa w Madrycie. W 2021 roku ukończył prestiżowy Advanced Management Program w IESE Business School w Barcelonie.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Cezary Łysenko nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie podlega ograniczeniom przewidzianym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Pan Maciej Olek jest absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Posiada certyfikat zarządzania projektami PMI oraz George Washington University. Z branżą budowlaną związany od ponad 20 lat, brał udział przy realizacji dużych projektów budowlanych również poza granicami Polski. W latach 2001-2007 pracował w firmie NCC Polska przy realizacji autostrady A2 oraz na projekcie Citytunnel w Malmo (Szwecja) gdzie pełnił rolę zastępcy menedżera projektu. W latach 2008-2009 realizował drogę ekspresową S3. Od 2010 roku związany z Budimex S.A. najpierw w roli kierownika budowy, następnie kierownika i dyrektora kontraktu. Od jesieni 2014 roku odpowiedzialny za budowanie kompetencji Budimex S.A. w zakresie budownictwa kolejowego najpierw w roli Dyrektora Rejonu, następnie Dyrektora Oddziału, a od maja 2020 roku w roli Dyrektora Budownictwa Kolejowego.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Maciej Olek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie podlega ograniczeniom przewidzianym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM