Biznes i finanse

IPOPEMA SECURITIES SA (10/2022) Transakcje osób pełniących obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

IPOPEMA Securities S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu otrzymane w dniu dzisiejszym powiadomienia o transakcjach członków jej Zarządu sporządzonych na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Wskazane w ww. powiadomieniach płatności z kontraktów terminowych dotyczą zmiennych składników wynagrodzeń, które zgodnie z obowiązującymi w Spółce regulacjami rozłożone są w czasie i dokonywane są w ratach, z zastrzeżeniem niewystąpienia w tym okresie określonych zdarzeń wstrzymujących wypłatę. Przyznanie kontraktów terminowych oraz realizacja płatności odbywa się zgodnie z określonymi ramami regulacyjnymi, dzięki którym żadna informacja poufna nie może mieć wpływu na realizację płatności z kontraktów terminowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM