Biznes i finanse

M.W. TRADE SA (49/2022) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd M.W. Trade SA („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości:

Zawiadomienie otrzymane, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie, od Beyondream Investments Limited z siedzibą w Larnace (Republika Cypryjska) („BD”) o osiągnięciu przez BD 65,85% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Osiągnięcie przedmiotowego progu nastąpiło 7 lipca 2022 r. w wyniku nabycia akcji w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji. Przedmiotowa transakcja nie była związana z wykonywaniem programów i opcji na akcje.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM