Biznes i finanse

ASSECO BS SA (14/2022) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 12 lipca 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. postanowiło powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Artura Osuchowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia bieżącej, pięcioletniej kadencji, obejmującej okres od dnia 31 maja 2022 roku. Powołanie jest skuteczne od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców zmiany § 13 ust. 2 Statutu Spółki, uchwalonej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 12 lipca 2022 r.

Poniżej przedstawiamy życiorys powołanego Członka Rady Nadzorczej.

*

Artur Osuchowski

Od kwietnia 2008 do listopada 2019 roku pełnił funkcję Członka Zarządu spółki Ciech S.A., notowanej na GPW w Warszawie (GPW:CIE) i we Frankfurcie (FRA:CHX) gdzie odpowiadał m.in. zarządzanie Dywizja Sodową, obszar sprzedaży, business development, nadzór właścicielski, relacje inwestorskie. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe obejmuje prace w KPMG Advisory (2003-2008), Capgemini (2000-2002), E_Y Corporate Finance (1997-2000), oraz Raiffeisen Bank (1996-1997).

Od czerwca 2013 roku jest niezależnym członkiem rady nadzorczej i członkiem komitetu audytu spółki Benefit Systems (WSE: BFT). Od listopada 2021 roku jest niezależnym członkiem rady nadzorczej i członkiem komitetu audytu spółki PolTREG (WSE: PTG). Pełni również funkcje członka rad nadzorczych w prywatnych spółkach Mediacap S.A. oraz Digitics S.A. (Mubi.pl)

W przeszłości był członkiem rad nadzorczych w spółkach Develia S.A., Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Soda Polska Ciech S.A., Uzinele Sodice Govora S.C. (z siedziba w Rumunii), Soda Deutschland Ciech GmbH (z siedzibą w Niemczech), Polsin (z siedzibą w Singapurze).

Artur Osuchowski jest magistrem ekonomii na Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie (stypendium KGHM). Jest również stypendysta tygodnika Die Zeit, American Council on Germany, Dreager Foundation.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM