Biznes i finanse

CIS: Otwarcie Konsulatu Honorowego RP w Burgos z udziałem Marszałka Senatu RP wraz z delegacją (komunikat)

– Centrum Informacyjne Senatu informuje:

12 lipca br. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wraz z delegacją uczestniczącą w VIII Polsko-Hiszpańskim Forum Parlamentarnym wziął udział w Burgos w Hiszpanii w otwarciu Konsulatu Honorowego Rzeczypospolitej Polskiej w tym mieście. Marszałkowi towarzyszyli Wicemarszałkini Senatu RP i przewodnicząca Senackiej Grupy Polsko-Hiszpańskiej Gabriela Morawska-Stanecka; wiceprzewodnicząca Senackiej Grupy Polsko-Hiszpańskiej Margareta Budner; członkowie Senackiej Grupy Polsko-Hiszpańskiej senatorowie: Halina Bieda, Danuta Jazłowiecka, Wojciech Konieczny, Ewa Matecka, a także senatorowie Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Władysław Komarnicki oraz Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski. W uroczystości wzięła udział także delegacja Sejmu RP z Wicemarszałek Izby Małgorzatą Gosiewską na czele.

W swoim wystąpieniu Marszałek Senatu RP podkreślił że uroczyste otwarcie Konsulatu Honorowego to ważne wydarzenie dla stosunków polsko-hiszpańskich. Zwracając się do pełniącego funkcję konsula Álvaro Enrique de Villamor y Soraluce prof. Tomasz Grodzki zaznaczył, że wielokrotnie udowodnił on swoje zaangażowanie i poświęcenie w służbie Rzeczypospolitej. „Imponują swoim rozmachem liczne przedsięwzięcia kulturalne, których był Pan inicjatorem, działania zmierzające do zacieśnienia współpracy akademickiej i za to wszystko pragnę Panu publicznie podziękować” – mówił Marszałek. Szczególne podziękowania skierował do konsula honorowego za pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. „Dziękuję, że z takim zaangażowaniem wspiera Pan polskie i hiszpańskie wysiłki, oraz z własnej inicjatywy podejmuje Pan działania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Pana udział we wspieraniu tych dotkniętych tragedią wojny ludzi jest bezcenny” – podkreślił Marszałek Grodzki, zwracając się do Álvaro Enrique de Villamor y Soraluce. Wśród zadań, które w ocenie Marszałka stoją przed konsulem, prof. Tomasz Grodzki wymienił znalezienie w Polsce miasta partnerskiego dla Burgos oraz promocję tego miasta i regionu w Polsce, jak również Polski w Burgos. Jak zauważył Marszałek, według szacunków ponad 100 tys. Polaków mieszka i pracuje w Hiszpanii, a opieka nad nimi jest jednym z fundamentalnych zadań Senatu RP. „Liczymy tu na pomoc pana konsula. Drzwi Senatu będą dla Pana zawsze otwarte” – powiedział Marszałek Senatu RP.

Konsulat RP w Burgos został ustanowiony w lipcu 2021 roku, działalność rozpoczął 1 października 2021 r. Konsul Honorowy RP w Burgos, Álvaro Enrique de Villamor y Soraluce jest przedsiębiorcą, który od 2004 r. na wielu polach współpracuje z Polską, jest też inicjatorem współdziałania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP, laureat odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznanej przez Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Jest założycielem Instytutu Auschwitz Birkenau w Hiszpanii oraz Europejskiego Szlaku Kulturalnego Románico XXI i pomysłodawcą Nagrody Odrodzenia.

Konsul Álvaro Enrique de Villamor y Soraluce zaangażował się także w pomoc obywatelom Ukrainy, którzy uciekając przez wojną, znaleźli schronienie w Polsce. W porozumieniu z władzami miejscowymi i prywatnymi przedsiębiorstwami oraz wojewodą małopolskim stworzył platformę „Burgos z Ukrainą” której celem było skoordynowanie pomocy płynącej dla obywateli Ukrainy. Konsul był również zaangażowany w zbiórki darów dla uchodźców oraz ich transport do Polski i Ukrainy.

Okręg konsularny w Burgos obejmuje terytorium hiszpańskich wspólnot autonomicznych Kastylia i León oraz Kantabria. Poza pomocą konsularną oraz udzielaniem informacji z zakresu spraw konsularnych, konsulat realizuje liczne przedsięwzięcia kulturalne. W roku 2021 zorganizował m.in. wystawę „Campo de la Muerte Nazi Alemán KL Auschwitz” w Monasterio de San Salvador de Ona. Aktywnie współpracuje także z Uniwersytetem w Burgos.

Siedziba Konsulatu Honorowego RP w Burgos mieści się w centrum miasta, obok Katedry Świętej Marii.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ wni/ godl/


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM