Polityka i społeczeństwo

Komitet Regionów: luka w inwestycjach publicznych w UE stanowi ukryty dług; potrzebna „złota reguła współfinansowania”

Komisja budżetu UE (COTER) Komitetu Regionów przyjęła projekt opinii ws. ósmego sprawozdania Komisji Europejskiej na temat spójności. W dokumencie KE, któremu przyjrzeli się samorządowcy, przedstawiono główne zmiany oraz dysproporcje terytorialne, jakie pojawiły się w regionach europejskich w ciągu ostatnich 10 lat. Zarysowano też podstawy debaty na temat przyszłości spójności po 2027 r.

Samorządowcy spotkali się w Pradze, ponieważ Czechy przejęły w lipcu rotacyjną prezydencję w Radzie UE.

Przedstawiciele europejskich samorządów stwierdzili, że luka w inwestycjach publicznych w Unii Europejskiej stanowi ukryty dług. Komitet Regionów powtórzył swój apel o to przyjęcie „złotej reguły współfinansowania”. Reguła ta oznacza, że w wydatkach strukturalnych, publicznych lub równoważnych określonych w pakcie stabilności i wzrostu nie uwzględnia się wydatków dokonywanych przez państwa członkowskie i samorządy terytorialne z tytułu współfinansowania funduszy unijnych.

„Inwestycje publiczne, takie jak inwestycje związane ze zrównoważoną transformacją ekologiczną, cyfrową i społeczną oraz utrzymanie europejskiej konkurencyjności są ważne dla przyszłych pokoleń i w związku z tym należy je odpowiednio uwzględnić w kontekście inwestycji publicznych, w tym poprzez zmianę europejskich zasad rachunkowości” – podkreślono w opinii.

Samorządowcy odnotowali przy tym „pewną tendencję do mnożenia funduszy inwestycyjnych na szczeblu europejskim”, z których część jest objęta zarządzaniem bezpośrednim (przez Komisję Europejską), część zarządzaniem dzielonym (przez UE i państwa członkowskie), a w przypadku niektórych wiodącą rolą we wdrażaniu odgrywa państwo (krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności wspierane z RRF).

„Komitet Regionów jest zaniepokojony obecną tendencją (…) W związku z tym zdecydowanie sprzeciwia się przeniesieniu funduszy polityki spójności (częściowo zarządzanej przez samorządy – red.) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) do Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności” – zaznaczono w opinii. Podkreślono, że instrument ten ma na celu uzupełnienie wysiłków podejmowanych w ramach polityki spójności, a nie odwrotnie.

Projekt opinii trafi teraz pod głosowanie na sesji plenarnej Komitetu Regionów, a następnie do unijnych instytucji, jako oficjalne stanowisko samorządów UE.

kic/

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM