Biznes i finanse

PROCAD SA (26/2022) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd PROCAD SA („Spółka”, ” Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, na podstawie Komunikatu w sprawie decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”) na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2022 r. opublikowanego na stronie internetowej KNF, powziął informację o podjęciu przez KNF decyzji dotyczącej udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dniem 29 lipca 2022 r.

Niezwłocznie po doręczeniu Spółce decyzji KNF w przedmiotowej sprawie, Spółka złoży wniosek o wycofanie akcji Spółki z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym GPW z dniem 29 lipca 2022 r.

Ponadto w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. Zarząd Spółki informuje, iż w związku z wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, z dniem 29 lipca 2022 r. Spółka zaprzestanie publikacji raportów okresowych w systemie ESPI.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM