Biznes i finanse

PROCHEM SA (12/2022) Podpisanie listu intencyjnego

Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”), w nawiązaniu do raportu nr 15 / 2019 z dnia 06 listopada 2019 r., informuje, że w dniu 15 lipca 2022 r., Emitent zawarł z FOOSUNG POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach umowę na wykonanie prac projektowych i pełnienie roli Generalnego Realizatora Inwestycji dla budowy zakładu produkującego składniki wykorzystywane w budowie akumulatorów litowo-jonowych do samochodów elektrycznych w Kędzierzynie-Koźlu (dalej jako „Inwestycja”).

Formuła wynagrodzenia Generalnego Realizatora Inwestycji (oprócz wynagrodzenia za usługi projektowe) obejmuje marżę oraz pokrycie kosztów realizacji przedmiotu umowy, stąd wynagrodzenie Emitenta będzie możliwe do określenia po ostatecznym rozliczeniu poniesionych kosztów.

Emitent przewiduje, że będzie ono wynosiło ponad 100.000.000,00 (sto milionów) EUR.

Przewidywany okres realizacji Inwestycji – lata 2022-2024.

Umowa przewiduje możliwość odstąpienia przez FOOSUNG POLAND sp. z o.o. od realizacji inwestycji po opracowaniu budżetu inwestycji, w przypadku gdy budżet realizacji inwestycji będzie przekraczał założenia biznesowa inwestora.

Odpowiedzialność Emitenta została umownie ograniczona:

– w przypadku roszczeń z tytułu świadczenia usług projektowych – do kwoty 19,8 mln PLN;

– w przypadku roszczeń z tytułu pozostałych usług świadczonych na podstawie umowy – do kwoty ok. 22 mln zł

Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR z uwagi wartość umowy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM