Biznes i finanse

MF: Świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli bez PIT do 4500 zł (komunikat)

Ministerstwo Finansów informuje:

Od 1 lipca br. rozszerzony został krąg podmiotów, które nie zapłacą podatku od świadczeń otrzymywanych m.in. od byłych pracodawców.

W tej grupie oprócz emerytów i rencistów, znaleźli się również nauczyciele korzystający ze świadczeń kompensacyjnych.

Zwiększyła się również kwota zwolnienia – z 3000 zł do 4500 zł. Nowe rozwiązania będą obowiązywały za cały rok podatkowy.

Chodzi o art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, który zwalniał z podatku dochodowego świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy (w tym od związków zawodowych) do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł.

W związku z reformą systemu podatkowego w ramach Niskich Podatków nadano mu jednak nowe, korzystniejsze dla podatników brzmienie.

Zwolnienie z PIT rozszerzone zostało na osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Co więcej, kwota zwolniona z podatku wzrosła z 3000 zł do 4500 zł.

Zwolnienie przysługuje na mocy ustawy – podatnik nie musi o nie wnioskować, ani wykazywać go w zeznaniu podatkowym.

Ze świadczeń kompensacyjnych korzystać mogą nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, zatrudnieni w publicznych i niepublicznych placówkach edukacyjnych. Możliwość ta przysługuje po osiągnięciu odpowiedniego wieku oraz stażu pracy. Zasady przyznawania tych świadczeń zostały uregulowane w Ustawie z dnia 22 maja 2009 roku o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. To forma zasiłku przedemerytalnego.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ ewes/


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM