Biznes i finanse

HUUUGE, INC. (37/2022) Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

Huuuge, Inc. („Emitent”), informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, (RB 4/2022 oraz RB 9/2022 oraz RB 23/2022) Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: US44853H1086) jak następuje:

– w dniu 11 lipca 2022 r. – 47 962 akcji własnych o łącznej wartości 860 762,40 zł, za średnią jednostkową cenę 17,95 zł, stanowiących łącznie 0,06% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,06% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

– w dniu 12 lipca 2022 r. – 45 237 akcji własnych o łącznej wartości 809 811,34 zł, za średnią jednostkową cenę 17,90 zł, stanowiących łącznie 0,05% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,05% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

– w dniu 13 lipca 2022 r. – 45 091 akcji własnych o łącznej wartości 795 361,24 zł, za średnią jednostkową cenę 17,64 zł, stanowiących łącznie 0,05% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,05% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

– w dniu 14 lipca 2022 r. – 44 375 akcji własnych o łącznej wartości 761 566,75 zł, za średnią jednostkową cenę 17,16 zł, stanowiących łącznie 0,05% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,05% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz

– w dniu 15 lipca 2022 r. – 45 800 akcji własnych o łącznej wartości 819 727,54 zł, za średnią jednostkową cenę 17,90 zł, stanowiących łącznie 0,05% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,05% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Ipopema Securities S.A.

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 5 224 386 akcji własnych stanowiących 6,20% kapitału zakładowego Emitenta i dających 6,20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (wraz z akcjami własnymi nabytymi wcześniej).

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 MAR.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM