Polityka i społeczeństwo

MS: Oświadczenie w sprawie nieprawdziwych twierdzeń gazety.pl o reformie przepisów o nieletnich (komunikat)

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

Portal gazeta.pl wprowadza w błąd czytelników, podając w publikacji pt. Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich czeka na podpis prezydenta. „To czysta represja” nieprawdziwe informacje o uchwalonej przez Sejm ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

To nieprawda, że ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich to „czysta represja”. Wręcz przeciwnie – ustawa zmienia obecny represyjny model na bardzo elastyczne narzędzia, które w rękach dyrektorów, pedagogów i sędziów rodzinnych sprawią, że system resocjalizacji w Polsce będzie dużo lepszy.

Nieprawdą jest również, że w ustawie nie ma żadnych instrumentów resocjalizacji czy oddziaływań wychowawczych. Faktycznie ustawa przewiduje środki wychowawcze, poprawcze i lecznicze. Dla każdego nieletniego umieszczonego w zakładzie poprawczym opracowywany będzie indywidualny plan rozwoju.

Absurdalne jest twierdzenie, jakoby ideą nowych regulacji była „motywacja zemsty” na młodych ludziach, którzy postępują niezgodnie z oczekiwaniami dorosłych. W rzeczywistości nowe przepisy chronią nieletnich przed traumą postępowań z udziałem policji i sądu. Dyrektorzy szkół będą mogli kierować uczniów za mniej poważne przewinienia do prac porządkowych na terenie szkoły. Inne formy odziaływania, o jakich mówią przepisy, to pouczenie, ostrzeżenie, skłonienie do przeproszenia pokrzywdzonego kolegi czy koleżanki. Wszystko wyłącznie za zgodą rodziców i samego ucznia. W ten sposób problemy wychowawcze będą rozwiązywane blisko dziecka – z udziałem rodziców i szkoły. Na celowość takiego rozwiązania wskazywali m.in. prawnicy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Ustawa kładzie nacisk na wsparcie resocjalizacji nieletnich. To zmiana dotychczasowej filozofii postępowania z nieletnimi – z jednej strony ograniczenie wpływu do sądów drobnych spraw, a z drugiej – skuteczniejsza resocjalizacja tych, którzy dopuścili się najpoważniejszych czynów zabronionych. Przyjęto zasadę złotego środka – łagodnego oddziaływania na nieletnich, którzy rokują poprawę, a wobec sprawców poważnych czynów karalnych, skutecznej reakcji państwa.

Prosimy dziennikarzy o niepowielanie nieprawdziwych informacji zawartych w publikacji portali gazeta.pl.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ aop/


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM