Biznes i finanse

ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (20/2022) Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za I półrocze 2022 r.

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. (Grupa Kapitałowa) za I półrocze 2022 roku [w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2021 roku].

Wstępne wyniki finansowe i operacyjne Grupy Kapitałowej za I półrocze 2022 roku:

1) Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 100 492 tys. zł [85 316 tys. zł] wzrost o 17,8%,

w tym:

? przychody skonsolidowane w segmencie „obsługi budów”: 77 962 tys. zł [60 314 tys. zł] wzrost o 29,3%,

? przychody skonsolidowane w segmencie „sprzedaży materiałów budowlanych”: 22 530 tys. zł [25 002 tys. zł], spadek o 9,9%,

2) Skonsolidowana kwota EBITDA: 28 025 tys. zł [27 318 tys. zł], wzrost o 2,6%,

3) Skonsolidowany wynik netto: 1 745 tys. zł [4 752 tys. zł], spadek o 63,3%,

4) Pozycja gotówkowa netto (gotówka pomniejszona o kredyty i powiększona o udzielone pożyczki): 53 538 tys. zł [59 981 tys. zł], spadek o 10,7%.

W ślad za informacjami opublikowanymi w raporcie bieżącym nr 08/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku prezentowane prognozowane wyniki operacyjne EBITDA Grupy Kapitałowej za okres I półrocza 2022 roku zostały obciążone szacunkami co do ryzyka trwałego zniszczenia majątku szalunkowego, należącego do spółki zależnej Grupy Kapitałowej działającej na tamtym rynku, znajdującego się na terenach działań militarnych w Ukrainie.

Wg stanu na 30 czerwca 2022 roku wartość wspominanej rezerwy na poziomie skonsolidowanym wynosi

ok. 4 943 tys. zł. Obecnie Zarząd spółki zależnej jest w trakcie procesu potwierdzania z klientami stanu sprzętu znajdującego się na budowach oraz inwentaryzacji w swoich magazynach. Wyniki tych czynności będą znane w III kwartale 2022 roku.

Grupa Kapitałowa, od początku bieżącego roku, notuje silny popyt na swoje usługi, który pochodzi głównie z rodzimego rynku w Polsce, ale również z rynku litewskiego. Fakt ten przyczynił się do pełnego pokrycia luki operacyjnej pochodzącej z rynku ukraińskiego oraz negatywnego wpływu ww. rezerwy na wyniki EBITDA osiągnięte w I półroczu 2022 roku.

Z drugiej jednak strony, w analizowanym okresie I półrocza 2022 roku Grupa Kapitałowa dokonywała uzupełniających zakupów inwestycyjnych, aby sprostać rosnącemu popytowi rynkowemu. Spowodowało to istotny wzrost kosztów amortyzacji i wpłynęło na ogólny poziom skonsolidowanego wyniku netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM