Biznes i finanse

POLICE SA (28/2022) Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 20 lipca 2022 roku otrzymał z Ministerstwa Aktywów Państwowych oświadczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 19 lipca 2022 roku o powołaniu na podstawie § 30 ust. 2 Statutu Spółki Pana Krzysztofa Stanisława Kozłowskiego w skład Rady Nadzorczej IX wspólnej kadencji.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej, a także wymagane oświadczenia Spółka przekaże niezwłocznie po ich skompletowaniu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM