Biznes i finanse

MLP GROUP SA (25/2022) Informacja o transakcjach na akcjach MLP GROUP S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 8 grudnia 2022 r., Spółka otrzymała od spółki Miro LTD z siedzibą w Limassol, na Cyprze (podmiotu blisko związanego z panem Michaelem Shapiro – Wiceprezesem Spółki) („MIRO”) powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Transakcja, o której mowa w powiadomieniu dotyczy objęcia przez MIRO, w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, łącznie 65.533 akcji zwykłych na okaziciela serii F („Akcje Serii F”) za cenę 70 zł za jedną Akcję Serii F.

Treść powiadomienia, o którym mowa powyżej, zawiera załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM