Biznes i finanse

BORYSZEW SA (49/2022) Decyzja organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej – aktualizacja

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2022 z dnia 9 listopada 2022 roku dotyczącego decyzji organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej ZM SILESIA S.A. („ZM SILESIA”) w podatku VAT za lata 2013 – 2014 w kwocie 97,3 mln zł, powiększonej o należne odsetki („Decyzja”), Zarząd Boryszew S.A („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 9 grudnia 2022 roku ZM SILESIA otrzymała od Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach tytuły wykonawcze za okresy od grudnia 2013 roku do grudnia 2014 roku dotyczące egzekucji zaległości podatkowych wynikających z w/w Decyzji.

Jednocześnie ZM SILESIA została poinformowana o dokonaniu blokady rachunków bankowych ZM SILESIA jako zabezpieczenia należności związanych z wykonaniem Decyzji.

ZM SILESIA podejmie natychmiastowe działania mające na celu wstrzymanie egzekucji oraz zwolnienie blokad rachunków bankowych.

O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z powyższymi zdarzeniami, Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM