Biznes i finanse

AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (17/2022) Informacja o wpłatach dokonanych w związku z realizacją układu

Zarząd AMPLI S.A. informuje, że Emitent, realizując propozycje układowe przedstawione w toku postępowania upadłościowego prowadzonego wobec AMPLI S.A., przyjęte na Zgromadzeniu Wierzycieli z dnia 22.04.2022r. i zatwierdzone postanowieniem o zatwierdzeniu układu wydanym przez Sąd Rejonowy w Tarnowie w dniu 20.05.2022r., które uprawomocniło się w dniu 18.06.2022r., zgodnie z warunkami tego układu, dokonał w dniu 12.12.2022r. zapłaty:

-całości należności głównych przysługujących wierzycielom zaliczonym do I grupy wirzycieli (tj. wierzycieli, których należności główne nie przekraczają 10.000 zł)

– I raty należności głównych, przysługujące wierzycielom zaliczonym do pozostałych 3 grup wirzycieli (tj. wierzycieli, których należności główne przekraczają 10.000zł), przy uwzględnieniu redukcji tych należności, w sposób wskazany w propozycjach układowych.

Suma kwot wpłaconych przez AMPLI S.A. w dniu 12.12.2022r. na poczet wierzytelności objętych ww. układem wynosiła 678.493,05 zł.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM