Biznes i finanse

CAPITEA SA (33/2022) Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2022 r.

Zarząd spółki Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r., informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2019 r.

Pierwotna data publikacji wskazanego raportu była ustalona na dzień 30 grudnia 2022 r.

Nowy termin przekazania raportu, o którym mowa powyżej to 23 grudnia 2022 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM