Biznes i finanse

IPOPEMA SECURITIES SA (11/2022) Aneksy do umów kredytowych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2021 z 13 grudnia 2021 r. dotyczącego umów kredytowych zawartych z Alior Bankiem S.A. („Bank”) w dniu 22 lipca 2009 r., Zarząd IPOPEMA Securities S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że na mocy zawartych w dniu dzisiejszym aneksów do ww. umów termin ich obowiązywania wydłużony został do 11 grudnia 2023 r.

Umowy, o których mowa powyżej, dotyczą finansowania bieżących zobowiązań wobec Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością maklerską. Więcej informacji dot. ww. umów zamieszczonych zostało m.in. w sprawozdaniu finansowym udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki (www.ipopemasecurities.pl / Relacje inwestorskie / Raporty finansowe).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM