Biznes i finanse

ADIUVO INVESTMENTS SA (30/2022) Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Ustawa], Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka] informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło od Orenore sp. z o.o. zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez poszczególne strony Porozumienia. Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM