Biznes i finanse

ADIUVO INVESTMENTS SA (29/2022) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Adiuvo Investments S.A [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce oraz osoby blisko z nią związanej, powiadomienia sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR, które stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Otrzymane powiadomienia dotyczą odstąpienia od transakcji zbycia/nabycia akcji Emitenta pomiędzy osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce a podmiotem blisko, o której Spółka informowała raportem bieżącym 23/2021.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM