Biznes i finanse

EFEKT SA (27/2022) Uzupełnienie Korekty raportu okresowego za 1 półrocze roku obrotowego 2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uzupełnienie korekty skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 1 półrocze 2022 roku, pierwotnie opublikowanego w dniu 5 września 2022 roku a następnie skorygowanego w dniu 15 października 2022 roku. Korekta dotyczyła ujawnień w nocie nr 6: Nieruchomości inwestycyjne.

Wraz z korektą Zarząd opublikował wykonany na dzień 5 września 2022 roku Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu skróconego Półrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego , gdyż po konsultacji z biegłym rewidentem wydającym raport wspólnie uznano, iż nie zaistniała potrzeba wydania nowego raportu. Odmiennego zdania był UKNF, który wydał Spółce zalecenie przeprowadzenia ponownego przeglądu co wymagało szeregu konsultacji oraz nakładu czasu i wydatkowania środków finansowych.

Pomimo braku opinii akceptujących stanowisko UKNF Spółka zleciła ponowne wykonanie przeglądu, który przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM