Biznes i finanse

ED INVEST SA (21/2022) Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd ED Invest S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 grudnia 2022 r. Spółka otrzymała zawiadomienie sporządzone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych poza systemem obrotu przez Pana Jerzego Dyrcza, Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM