Biznes i finanse

GETIN HOLDING SA (2/2023) Informacja o zmianie adresu siedziby

Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje, że decyzją Zarządu Emitenta od dnia 20 lutego 2023 r. nastąpi zmiana adresu siedziby Emitenta z dotychczasowego, tj. ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, na nowy tj. ul. Zwycięska 45, lok. 3.3.1, 53-033 Wrocław.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 2554, t.j.) w związku z § 5 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM