Biznes i finanse

INTERSPORT POLSKA SA (2/2023) Szacunkowe wyniki za III kwartał roku obrotowego 2022/2023

INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) informuje, że według wstępnych szacunków, narastająco, w całym roku finansowym tj. okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 roku obrotowego 2022/2023 Spółka:

? osiągnęła łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 179.072 tys. zł, czyli o 5,4% wyższe w stosunku do analogicznego okresu (było: 169.884 tys. zł)

? wypracowała masę marży 63.149 tys. zł, czyli wyższą o 11,7% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 56.516 tys. zł).

? wynik EBITDA wyniósł obecnie 3.634 tys. zł, zaś w analogicznym okresie ubiegłego roku był na poziomie 5.764 tys.

? dynamika obrotów za pośrednictwem detalicznych kanałów sprzedaży wrosła w tym okresie o 10,4%.

W III kwartale roku obrotowego 2022/23, tj. od 1 października do 31 grudnia 2022 r. Spółka:

? osiągnęła wzrost obrotów za pośrednictwem detalicznych kanałów sprzedaży o 10,1%

? odnotowała łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 62.175 tys. zł, czyli o 1,9% niższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 63.409 tys. zł);

? wypracowała masę marży 23.277 tys. zł, czyli wyższą o 10,3% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 21.095 tys. zł);

? wynik EBITDA wyniósł -941 tys. zł, zaś w analogicznym okresie ubiegłego roku była na poziomie 1.566 tys. zł;

? strata brutto wyniosła 3.094 tys. zł (było: strata brutto: 458 tys. zł).

Według wstępnych szacunków w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia roku obrotowego 2022/2023, Spółka wypracowała stratę brutto na poziomie 3.070 tys. zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku Spółka osiągnęła zysk brutto na poziomie 35 tys. tys. zł..

Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy, a ich obliczenia zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu. Publikacja ostatecznego raportu finansowego za III kwartał roku obrotowego 2022/2023 planowana jest 22 lutego 2023 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM