Biznes i finanse

IPOPEMA SECURITIES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody z działalności podstawowej 63 201 64 752 13 600 14 162
Koszty działalności podstawowej 59 519 59 204 12 807 12 949
Wynik z działalności podstawowej 3 682 5 548 792 1 213
Wynik z działalności operacyjnej – 306 4 585 – 66 1 003
Wynik brutto 355 3 892 76 851
Wynik netto z działalności kontynuowanej 9 3 041 2 665
Wynik netto 9 3 041 2 665
Wynik netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą – w zł / EUR
– zwykły 0,00 0,10 0,00 0,02
– rozwodniony 0,00 0,10 0,00 0,02
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 024 985 58 258 220 560 12 742
Razem przepływy pieniężne 1 018 074 50 576 219 073 11 062
SKONSOLIDOWANE DANE BILANSOWE *
Aktywa razem 1 347 347 420 867 289 596 91 505
Zobowiązania razem 1 231 309 304 709 264 655 66 250
Kapitały 116 038 116 158 24 941 25 255
Liczba akcji – w szt. (stan na dzień bilansowy) 29 937 836 29 937 836 29 937 836 29 937 836
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,88 3,88 0,83 0,84
JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody z działalności podstawowej 14 032 19 722 3 019 4 314
Koszty działalności podstawowej 11 425 15 586 2 458 3 409
Wynik z działalności podstawowej 2 607 4 136 561 905
Wynik z działalności operacyjnej – 849 3 597 – 183 787
Wynik brutto – 230 3 094 – 49 677
Wynik netto – 343 2 515 – 74 550
Wynik netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) – 0,01 0,08 0,00 0,02
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 022 081 46 398 219 935 10 148
Razem przepływy pieniężne 1 017 324 40 629 218 911 8 886
DANE BILANSOWE *
Aktywa razem 1 264 758 337 672 271 845 73 417
Zobowiązania krótkoterminowe 1 193 872 262 795 256 609 57 137
Kapitały własne 65 823 66 166 14 148 14 386
Liczba akcji – w szt. (stan na dzień bilansowy) 29 937 836 29 937 836 29 937 836 29 937 836
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,20 2,21 0,47 0,48

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM