Biznes i finanse

PUNKPIRATES SA (5/2023) Zawarcie aneksu do Listu intencyjnego w sprawie nabycia 100% udziałów w Seed Capital sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 2 lutego 2023 roku, Zarząd PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 14 lutego 2023 roku podpisał z Seed Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Seed Capital”) aneks do Listu intencyjnego (dalej: „LOI”) z dnia 1 lutego 2023 roku.

Strony LOI, podtrzymując chęć finalizacji transakcji przejęcia udziałów w Seed Capital przez Spółkę w terminie do dnia 10 marca 2023 roku, uznały, że w celu dotrzymania wskazanego terminu realizacji transakcji, rezygnują z przygotowywania pośredniego dokumentu wskazanego w LOI tj. „Szczegółowych Warunków Transakcji 'Term Sheet'” i będą prowadzić negocjacje oraz pracować bezpośrednio nad treścią finalnych dokumentów dotyczących końcowej umowy kupna-sprzedaży udziałów Seed Capital.

Pozostałe postanowienia LOI nie uległy zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM