Biznes i finanse

PEKAO BANK HIPOTECZNY SA (7/2023) Zdarzenia wpływające na wyniki finansowe w 2022 roku

Pekao Bank Hipoteczny S.A. (Bank) niniejszym informuje, że Zarząd Banku podjął w dniu 15.02.2023 roku decyzję o ujęciu następujących zdarzeń w jednostkowych wynikach finansowych za rok 2022:

1) Zwiększenie rezerwy na ryzyko prawne związane z posiadanym portfelem kredytów hipotecznych denominowanych do CHF udzielonych konsumentom o 54 417 tys. zł.

Pozycja ta obciąży wynik Banku za rok 2022 i wynika przede wszystkim z aktualizacji założeń stanowiących podstawę szacowania tej rezerwy, które odzwierciedlają w szczególności prognozowany napływ nowych spraw spornych.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku łączna kwota rezerw utworzonych na ten cel wynosi 166 596 tys. zł.

2) Utworzenie rezerwy na ryzyko prawne związane z posiadanym portfelem kredytów hipotecznych denominowanych do CHF udzielonych przedsiębiorcom w wysokości 30 414 tys. zł.

Pozycja ta obciąży wynik Banku za rok 2022 i wynika przede wszystkim ze wzrostu ryzyka prawnego dotyczącego kwestionowania umów kredytu przez klientów Banku niebędących konsumentami.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku łączna kwota rezerw utworzonych na ten cel wynosi 31 670 tys. zł.

3) Ujęcie pozytywnego wpływu z tytułu aktualizacji kosztu związanego z modyfikacją umów kredytów hipotecznych złotowych udzielonych konsumentom z tytułu zawieszenia przez nich spłat kredytu w wysokości 14 939 tys. zł

Pozycja ta powiększy wynik Banku za rok 2022 i wynika przede wszystkim z odzwierciedlenia faktycznego dotychczasowego wykorzystania przez klientów Banku uprawnienia w zakresie zawieszenia spłat kredytu hipotecznego w oparciu o ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy redytobiorcom oraz aktualizacji szacunków w zakresie oczekiwanego w kolejnych miesiącach wykorzystania przedmiotowego uprawnienia z zakładanego pierwotnie poziomu 85% do poziomu około 76%.

Bank informuje, że powyższe będzie przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta. Do czasu zakończenia prac nad sprawozdaniem finansowym za 2022 rok oraz zakończenia jego badania przez biegłego rewidenta podane kwoty mogą ulec zmianie. Ostateczna wartość i ich wpływ na wynik Banku zostaną wskazane w sprawozdaniu finansowym Banku za 2022 rok.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM