Polityka i społeczeństwo

Konopiska: Wymiana oświetlenia ulicznego

W dniu 23.08.2021 r. pomiędzy Tauron Nowe Technologie S.A. a Gminą Konopiska zawarte zostało Porozumienie dotyczące podniesienia standardu świadczonej usługi z zakresu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Konopiska w tym opracowania audytu energetycznego. Oświetlenie uliczne w Gminie Konopiska jest przestarzałe technicznie, awaryjne oraz zbyt energochłonne. Raport otrzymano w dniu 17.02.2022 r. Przeprowadzona analiza stanu istniejącego wykazała niedobory jakościowe i ilościowe punktów świetlnych. Na terenie Gminy Konopiska występują miejsca, które pomimo istniejącej infrastruktury świetlnej są słabo oświetlone. Światło lamp sodowych powoduje zafałszowanie kolorów otoczenia, pod koniec użytkowania przestają funkcjonować stabilnie i zwiększają zużycie energii co ma negatywny wpływ na emisję substancji szkodliwych do powietrza.

Modernizacja oświetlenia wpłynie przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa i komfort użytkowników dróg oraz przestrzeni gminnych i w maksymalnym stopniu odzwierciedli naturalne światło dzienne. Emitowany strumień światła led jest przyjazny dla oka i nie powoduje podrażnienia i zmęczenia. Dodatkowo tego typu lampy mają długą żywotność i są niezawodne. Zabudowane energooszczędne oprawy Led będą wyposażone w układ zasilania z programowalnym trybem redukcji  30% w godzinach 23:00 – 5:00. Istotnym efektem przeprowadzenia inwestycji będzie znaczne obniżenie energochłonności systemu poprzez wdrożenie energooszczędnego sprzętu oświetleniowego, o najwyższych parametrach użytkowych. Osiągnięcie powyższego celu pozwoli na uzyskanie znaczących efektów ekologicznych, ponieważ do atmosfery trafiać będzie mniej CO2 oraz efektów ekonomicznych związanych z obniżeniem kosztów eksploatacji systemu oświetlenia ulicznego.

Dzięki modernizacji samorząd może zredukować ok. 40-50 proc. kosztów zużycia energii elektrycznej.

Na podstawie zawartej w dniu 06.07.2022 r. umowy  na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Konopiska” zostanie wymienionych 1252 oprawy sodowe na oprawy typu Led oraz dobudowanych 196 opraw Led w ramach istniejącej infrastruktury oświetleniowej.

Wartość zadania na podstawie umowy z wykonawcą wynosi 2 015 309,93 zł (prace projektowe 92 250,00 zł, roboty budowlane
1 923 059,93 zł). 1 565 904,00 zł zostanie pokryte z umorzenia pożyczki udzielonej ze wsparcia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wykonawca z dniem 29 grudnia 2022 przystąpił do wymiany opraw oświetleniowych.

Umowny termin zakończenia robót to 06.06.2023 r.

Aby obniżyć koszty zużycia energii na terenie Gminy Konopiska dodatkowo zaplanowano również inne projekty, które zakładają wymianę oświetlenia np: na płycie głównej w Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach, w placówkach oświatowych czy na Stadionie Lekkoatletycznym im. Ireny Szewińskiej.


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM