Polityka i społeczeństwo

MKiŚ: Minister Anna Moskwa: OSP mogą starać się o pieniądze na sprzęt. Trwa nabór do programów finansowania służb ratowniczych (komunikat)

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje:

„Druhowie i druhny Ochotniczych Straży Pożarnych stoją na straży naszego bezpieczeństwa. Zapobiegają i likwidują skutki katastrof naturalnych, chronią lasy i łąki oraz dobytek mieszkańców wsi i małych miast. Dlatego polski rząd konsekwentnie wspiera strażaków OSP i wyposaża ich jednostki w niezbędny sprzęt” – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podczas konferencji prasowej dot. ogólnopolskich programów finansowania służb ratowniczych. Spotkanie, z udziałem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego oraz generała Andrzeja Bartkowiaka, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, odbyło się 14 lutego 2023 r. w Otwocku-Jabłonnie.premier Mateusz Morawiecki, minister Anna Moskwa, minister Mariusz Kamiński i generał Andrzej Bartkowiak, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, podczas konferencji 14 lutego 2023 r. w Otwocku-Jabłonnie

„Tylko w tym roku dofinansujemy co najmniej 668 wozów strażackich dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Bezpieczeństwo jest dla naszego rządu najwyższym priorytetem” – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki.

Jak przypomniał szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, 1 stycznia 2022 roku weszła w życie pierwsza w historii ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych, która wzmocniła znaczenie OSP, zwiększyła ich zadania i wprowadziła korzystne rozwiązania takie jak np. świadczenie ratownicze dla druhów OSP z tytułu wysługi lat.

Dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych

„Od 2016 roku systematycznie dofinansowujemy zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia jednostek OSP. Jest to przede wszystkim zakup lekkich, średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Dotychczas dofinansowaliśmy zakup blisko 3 tys. wozów strażackich dla jednostek OSP w całej Polsce” – podkreśliła minister Anna Moskwa.

” W 2023 roku, w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych, dofinansujemy zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 668 jednostek OSP za kwotę 305,5 mln zł” – poinformowała.

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych, poprzez doposażenie jednostek OSP w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii, których skutki zagrażają życiu, zdrowiu, mieniu lub środowisku naturalnemu.

Nabory na zakup sprzętu i wyposażenia

Równocześnie w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) w całej Polsce zostały uruchomione nabory wniosków dla jednostek OSP na zakup sprzętu i wyposażenia – tj. środki ochrony osobistej, sprzęt łączności, sprzęt uzbrojenia i ratowniczo-gaśniczy.

„Przeznaczyliśmy na to ponad 62 mln zł, co pozwoli dofinansować ponad 3300 jednostek OSP w całym kraju. Nabory wniosków zostały uruchomione w każdym województwie i już teraz można składać wnioski” – powiedziała.

Minister Anna Moskwa zwróciła uwagę, że dzięki dotacjom z WFOŚiGW, które pokrywają 100 proc. kosztów zakupu, OSP mogą uzupełnić niedobory w swoich magazynach.

„Jednostki kupują sprzęt i wyposażenie niezbędne do prowadzenia akcji w terenie m.in. mundury, hełmy i buty ochronne, sprzęt do łączności, sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej taki jak pompy, węże, pilarki do drewna i metalu” – dodała.

Wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej i Polskiej Policji

W celu wsparcia ochrony bioróżnorodności, a także bezpieczeństwa Polaków, Policja i Państwowa Straż Pożarna zakupią 2 śmigłowce wraz ze specjalistycznym wyposażeniem. Sprzęt posłuży ochronie bioróżnorodności – możliwe będzie m.in. przeprowadzanie akcji gaśniczych wielkopowierzchniowych pożarów, w tym w parkach narodowych oraz ograniczanie skutków zagrożeń powodziowych. Sprzęt posłuży do prowadzenia działań rozpoznawczo-patrolowych i ewakuacyjnych, działań eliminujących zatory lodowe czy działań o charakterze humanitarnym. Kwota dofinansowania wyniosła 350 mln zł.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ewes/


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM