Biznes i finanse

Usługi wyceny w Rumunii: Andersen Global podejmuje kroki naprzód

Zielona transformacja w Twojej firmie

Chcesz rozpocząć zieloną rewolucję w swojej firmie? Karty Zielonej Transformacji wspierają firmy z 100 samodzielnymi pomysłami w ich misji „Zero CO2”. W języku niemieckim i angielskim, jako zabawny zestaw kart i darmowe narzędzie online.

Karty Zielonej Transformacji zawierają informacje o tym, jak firmy mogą zmniejszyć emisję CO2, wykorzystując wszechstronne narzędzia w zakresie zielonej transformacji, w tym:

Zielona Transformacja to ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, a Karty Zielonej Transformacji pomogą Twojej firmie w osiągnięciu celu. Przedsiębiorstwa mogą wykorzystać te karty, aby wdrożyć zrównoważone praktyki, zmniejszyć swój wpływ na środowisko i stworzyć przyszłość bez emisji CO2.

Zielona Transformacja jest konieczna, aby chronić naszą planetę, a Karty Zielonej Transformacji stanowią istotny element w osiągnięciu tego celu. Wszystkie firmy mogą skorzystać z kart Zielonej Transformacji, aby zrealizować swoje zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju i przyczynić się do ograniczenia wpływu na środowisko. Dzięki nim możliwe jest wykorzystanie wielu narzędzi w celu usprawnienia procesu zielonej transformacji, przez co przedsiębiorstwa mogą wyznaczać nowe standardy zrównoważonego rozwoju.

Karty Zielonej Transformacji to nowatorskie podejście do działań zrównoważonego rozwoju, które pomogą Twojej firmie w osiągnięciu zerowej emisji CO2. Możesz skorzystać z tego narzędzia, aby wsparć swoje przedsiębiorstwo w dążeniu do zrównoważonego rozwoju i przyczynić się do ochrony naszego środowiska.

Karty Zielonej Transformacji oferują praktyczne wskazówki i narzędzia, które pomogą Twojej firmie w drodze do zerowej emisji CO2. Możesz wykorzystać je do uzyskania wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju, zdobycia informacji o zielonej energii, zmniejszenia zużycia wody i zoptymalizowania procesów recyklingu.

Karty Zielonej Transformacji to przydatne narzędzie, które pomoże Twojej firmie w jej misji „Zero CO2”. Dzięki nim możesz wprowadzić zmiany w swoim przedsiębiorstwie, aby chronić naszą planetę, a także zwiększyć swoją produktywność. Przedsiębiorstwa mogą wykorzystać te karty, aby wdrożyć zrównoważone praktyki i przyczynić się do ochrony naszego środowiska.

Karty Zielonej Transformacji to narzędzie, które pomaga Twojej firmie w osiągnięciu zerowej emisji CO2. Przedsiębiorstwa mogą wykorzystać je do zdobycia wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju, zmniejszenia zużycia wody i optymalizacji procesów recyklingu, a także wdrożenia narzędzi w celu usprawnienia procesu zielonej transformacji. Dzięki nim firmy mogą wyznaczać nowe standardy zrównoważonego rozwoju i przyczynić się do ograniczenia wpływu na środowisko.

Karty Zielonej Transformacji to narzędzie, które Twoja firma może wykorzystać w swojej misji „Zero CO2”. Dzięki nim przedsiębiorstwa mogą wprowadzić zmiany, aby chronić naszą planetę, a także zwiększyć swoją produktywność i przyczynić się do ochrony środowiska. Karty Zielonej Transformacji to cenne narzędzie, które pozwoli Twojej firmie osiągnąć zrównoważony rozwój i zerową emisję CO2.

Karty Zielonej Transformacji to skuteczne narzędzie, które może pomóc Twojej firmie w jej misji „Zero CO2”. Dzięki nim możesz wprowadzić zmiany w swoim przedsiębiorstwie, aby chronić naszą planetę, a także zwiększyć swoją produktywność i przyczynić się do ochrony naszego środowiska. Wykorzystując Karty Zielonej Transformacji, przedsiębiorstwa mogą zapewnić zrównoważony rozwój i zerową emisję CO2.

Karty Zielonej Transformacji to skuteczne narzędzie, które pomaga Twojej firmie w osiągnięciu zerowej emisji CO2. Dzięki nim przedsiębiorstwa mogą wprowadzić zmiany, aby chronić naszą planetę, a także zwiększyć swoją produktywność i przyczynić się do ochrony naszego środowiska. Wykorzystując Karty Zielonej Transformacji, można wprowadzić zrównoważone praktyki i zwiększyć zaangażowanie w zieloną transformację. To skuteczny i efektywny sposób na ochronę naszego środowiska i zerową emisję CO2.

Karty Zielonej Transformacji to skuteczne narzędzie, które może pomóc Twojej firmie w jej misji „Zero CO2”. Dzięki nim możesz wprowadzić zmiany, aby chronić naszą planetę, a także zwiększyć swoją produktywność i przyczynić się do ochrony naszego środowiska. Karty Zielonej Transformacji to cenne narzędzie, które pomoże Twojej firmie w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju i zerowej emisji CO2. Poprzez wdrożenie zrównoważonych praktyk i zaangażowanie w zieloną transformację, firmy mogą zapewnić przysz

CMF – Usługi Wyceny w Europie

CMF Consulting & Valuation SRL, prowadzona przez Elenę Apostolescu, jest jednym z wiodących dostawców usług wyceny w Rumunii i jednym z najszybciej rozwijających się podmiotów na rynku usług wyceny w Europie. Firma ta specjalizuje się w wycenie aktywów, wycenie wierzytelności, wycenie wartości akcji, wycenie długów, wycenie nieruchomości i wycenie przedsiębiorstw.

CMF oferuje szeroki zakres usług wyceny, w tym:

 • Wycena aktywów – wycena aktywów rzeczowych, zapasów i wyposażenia.
 • Wycena wierzytelności – wycena wierzytelności i należności handlowych.
 • Wycena wartości akcji – wycena wartości akcji i innych instrumentów finansowych.
 • Wycena długów – wycena długów i zobowiązań finansowych.
 • Wycena nieruchomości – wycena nieruchomości i gruntów.
 • Wycena przedsiębiorstw – wycena przedsiębiorstw i struktur gospodarczych.

Dzięki głębokiej wiedzy eksperckiej CMF na rynku usług wyceny, Andersen Global jest w stanie w pełni wykorzystać jej potencjał w Europie. Współpraca ta wzmocni naszą międzynarodową sieć firm członkowskich i współpracowników oraz pomoże nam w doskonaleniu dotychczasowej jakości świadczonych usług.

Zawiadomienie

Andersen Global rozszerzył swoją obecność w Europie Środkowo-Wschodniej, otwierając swoją pierwszą lokalizację w Serbii dzięki partnerstwu z Eco Tax Advisors.

Eco Tax Advisors to jeden z najbardziej znaczących i najbardziej rozpoznawalnych dostawców usług w Serbii. Jest to firma doradztwa podatkowego i prawnego, która oferuje usługi księgowe, audytowe, doradztwo finansowe oraz usługi w zakresie konsultingu. Eco Tax Advisors oferuje również usługi doradztwa podatkowego i prawnego dla inwestorów zagranicznych przychodzących do Serbii. Przystąpienie do sieci Andersen Global oznacza, że Eco Tax Advisors będzie teraz w stanie zapewnić swoim klientom nie tylko usługi biznesowe w Serbii, ale także w innych lokalizacjach na całym świecie.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z przystąpienia do sieci Andersen Global. Dzięki naszej obecności w sieci, będziemy w stanie oferować naszym klientom usługi w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego w lokalizacjach na całym świecie” mówi Milan Ćirković, Partner Zarządzający Eco Tax Advisors.

Eco Tax Advisors oferuje klientom doświadczenie w zakresie serbskiego prawa podatkowego, w tym również w zakresie opodatkowania korporacyjnego, kontroli podatkowych, opodatkowania transakcji międzynarodowych, opodatkowania stosunków pomiędzy podmiotami powiązanymi, transfer pricingu, podatków od nieruchomości, VAT-u, opodatkowania aktywów zagranicznych, opodatkowania pośredniego i podatków od osób fizycznych. Ponadto, Eco Tax Advisors oferuje również usługi księgowe, audytowe i doradztwo finansowe dla klientów w Serbii.

Główne usługi Eco Tax Advisors

 • Kompleksowe usługi doradztwa podatkowego i prawnego
 • Usługi księgowe, audytowe i doradztwo finansowe
 • Usługi doradztwa w zakresie prawa podatkowego i prawa spółek
 • Konsultacje w zakresie transfer pricingu
 • Kontrola podatkowa i doradztwo w zakresie transakcji międzynarodowych

Dzięki przystąpieniu do sieci Andersen Global, Eco Tax Advisors będzie w stanie zapewnić swoim klientom dostęp do sieci globalnych usług doradztwa prawnego, doradztwa podatkowego i doradztwa finansowego. Usługi te obejmują również doradztwo w zakresie zmian i modernizacji przepisów podatkowych, doradztwo w zakresie wspólnych projektów międzynarodowych, a także usługi konsultingowe w zakresie zarządzania podatkami.

Eco Tax Advisors jest jednym z pierwszych partnerów w Serbii, który przystąpił do sieci Andersen Global. Jest to doskonały przykład wykorzystania połączeń międzynarodowych i możliwości przyłączenia się do globalnego środowiska prawnego, dzięki któremu Eco Tax Advisors będzie w stanie zapewnić swoim klientom usługi na najwyższym poziomie w Serbii i na całym świecie.

Przystąpienie do sieci Andersen Global oznacza, że Eco Tax Advisors będzie w stanie oferować swoim klientom szerokie portfolio usług doradztwa prawnego, doradztwa podatkowego i doradztwa finansowego w wielu krajach na całym świecie. Oznacza to, że klienci Eco Tax Advisors zyskują dostęp do globalnej sieci partnerów, którzy są w stanie dostarczyć im usługi na najwyższym poziomie i to na całym świecie.

Przyłączenie się do sieci Andersen Global oznacza również, że Eco Tax Advisors będzie w stanie wykorzystać wiedzę i doświadczenie partnerów Andersen Global w celu dostarczenia swoim klientom usług na najwyższym poziomie. Jest to doskonały przykład, jak partnerzy sieci mogą współpracować w celu zapewnienia swoim klientom usług doradztwa na najwyższym poziomie.

Eco Tax Advisors jest zaszczycony, że może przyłączyć się do sieci Andersen Global i pragniemy wykorzystać tę globalną sieć do wspierania naszych klientów w Serbii oraz na całym świecie. Jesteśmy przekonani, że nasze partnerstwo z Andersen Global umożliwi naszym klientom dostęp do usług na najwyższym poziomie w wielu lokalizacjach na całym świecie.

Informacja ta została zweryfikowana zgodnie z zasadami rzetelności i uczciwości, aby zagwarantować, że zawarte w niej informacje są kompletne i wiarygodne.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM