Biznes i finanse

Oszczędzaj pieniądze i środowisko z Kredytem Ekologicznym FENG w Banku Pekao S.A

Pekao S.A. wprowadza nowe, innowacyjne rozwiązanie dla przedsiębiorców sektora MŚP – kredyt ekologiczny FENG. Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmiana źródeł wykorzystywanej energii na bardziej przyjazną dla środowiska. Bank zapewnia bezpłatne konsultacje i profesjonalne usługi doradztwa unijnego. Przedsiębiorcy mogą też wykorzystać możliwość uzyskania dotacji z UE do 80 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Od dzisiaj możliwe jest wnioskowanie o kredyt ekologiczny FENG w Banku Pekao S.A. i zacząć inwestycje w działania pro-ekologiczne w swoich firmach.

Dzięki dofinansowaniu możliwe jest wprowadzenie szeregu zmian w obiektach, w tym termomodernizacja budynków, wymiana infrastruktury i modernizacja instalacji OZE. Zakupione środki trwałe, materiały budowlane, wartości niematerialne i prawne, a także opłaty leasingowe będą wsparciem dla inwestycji. Ponadto, dofinansowanie obejmuje także badania, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne. Efektem planowanych działań ma być redukcja zużycia energii o przynajmniej 30 proc. w porównaniu do bieżącego stanu.

„Kredyt ekologiczny to drugi, po kredycie technologicznym, produkt z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) dostępny w naszym banku. Jak wynika z informacji Banku Gospodarstwa Krajowego, polscy przedsiębiorcy chętnie korzystają z preferencyjnego finansowania. Świadczy o tym łączna kwota wniosków o pierwszy kredyt z programu, przeznaczony na modernizację technologiczną – wyniosła ona ponad 2 mld złotych, gdzie pula środków oscylowała w granicach 600 mln złotych. Chcemy pomagać właścicielom firm w ubieganiu się o produkty z dofinansowaniem, dlatego uruchomiliśmy bezpłatne konsultacje oraz zaangażowaliśmy profesjonalne firmy doradcze, aby przygotować skuteczny wniosek aplikacyjny” – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A. nadzorująca Pion Bankowości Przedsiębiorstw.

Polscy przedsiębiorcy mają szansę skorzystać z unijnego dofinansowania swoich inwestycji. Wnioski można składać od 13 czerwca do 17 sierpnia br. Możliwe jest uzyskanie premii w wysokości od 25 do 80 proc. w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji. Funduszy jest aż 660 mln złotych i mogą z nich skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP), a także małe spółki o średniej kapitalizacji (small mid-cap) i spółki o średniej kapitalizacji (mid-cap) prowadzące działalność na terenie Polski.

Polscy przedsiębiorcy mają szanse na uzyskanie unijnego dofinansowania inwestycji. Od 13 czerwca do 17 sierpnia br. można składać wnioski o premię w wysokości od 25 do 80 procent. Łącznie do rozdysponowania jest aż 660 mln złotych. Dofinansowanie może otrzymać każdy mikro, mały lub średni przedsiębiorca albo mała i średnia spółka o średniej kapitalizacji prowadząca działalność na terenie Polski.

Ubiegając się o premię ekologiczną w Banku Pekao S.A., przedsiębiorca podlega ocenie zdolności kredytowej na samym początku. Zabezpieczeniem jest ważna przez aż 9 miesięcy promesa wystawiona przez bank, dzięki czemu można spokojnie oczekiwać na wynik konkursu w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pierwszym krokiem do uzyskania doradztwa unijnego jest skontaktowanie się z naszą firmą. W celu uzyskania dalszych informacji, zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami, którzy doradzą w zakresie wyboru najlepszego rozwiązania.

Nowa wersja paragrafów:

Bank Pekao S.A. oferuje swoim klientom, jak również przedstawicielom firm planującym inwestycje oparte o finansowanie preferencyjne, bezpłatne konsultacje w procesie aplikowania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz krajowych programów pomocowych.

Chcąc skorzystać z doradztwa unijnego, zapraszamy do skontaktowania się z naszą firmą. Nasi pracownicy chętnie doradzą w wyborze najkorzystniejszego rozwiązania, uwzględniając Państwa potrzeby.

Bank Pekao S.A. pragnie wspierać swoich klientów poprzez profesjonalne wsparcie przy przygotowaniu wniosku aplikacyjnego. W tym celu zawiera trójstronne umowy z renomowanymi firmami konsultingowymi, które zapewnią klientom bezpieczeństwo przekazywanych danych oraz skuteczne pozyskanie środków z dotacji. Dodatkowo, umowa obejmie także nadzór nad rozliczeniem projektu ze strony doradców.

Jeśli potrzebujesz doradztwa finansowego, skontaktuj się z Bankiem Pekao S.A.! Możesz wysłać wiadomość e-mail na adres: eufundsoffice@pekao.com.pl, lub skorzystać z dedykowanej infolinii banku pod numerem: (22) 821 88 22. Alternatywnie, odwiedź dowolne z Centrów Biznesowych MŚP lub Centrów Korporacyjnych, lista placówek dostępna jest na stronie: https://www.pekao.com.pl/placowki-i-bankomaty.

Bank Pekao S.A.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jednym z liderów wśród instytucji finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej, a także drugim co do wielkości bankiem uniwersalnym w Polsce. Obecnie posiada ponad 293 mld zł aktywów, a jego sieć oddziałów obsługuje ponad 6,4 mln klientów. Bank Pekao jest wiodącą instytucją korporacyjną w Polsce, dzięki czemu co druga korporacja w naszym kraju jest jego klientem. Wśród usług oferowanych przez Bank Pekao znajduje się private banking, zarządzanie aktywami oraz działalność maklerska. Jego silny bilans, niskie koszty ryzyka i wysokie wskaźniki kapitałowe czynią go jedną z najbardziej odpornych instytucji finansowych w Europie. Od 1998 r. Bank Pekao notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w kilku lokalnych i międzynarodowych indeksach. Dodatkowo, jest jednym z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu ostatniej dekady.


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM