Polityka i społeczeństwo

Retencja i ochrona przeciwpowodziowa: Przeciwdziałanie wielkopolsko-łódzkiemu pograniczu

Ministerstwo Infrastruktury wyraziło swoje zadowolenie z otwarcia jazu Oświęcim, który stanowi ważny element infrastruktury wodnej tego regionu. Prace nad jego modernizacją trwały od ponad dwóch lat.

Nowa wersja:

Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło dzisiaj zakończenie wyremontowanego jazu Oświęcim na rzece Prośnie, który zabezpieczy potrzeby lokalnego rolnictwa. Ponadto wiceminister Grzegorz Witkowski podpisał list intencyjny dotyczący budowy zbiornika wodnego Okoń na rzece Struga Węglewska, zapewniając regionowi ochronę przed powodzią.

Ministerstwo Infrastruktury wyraziło satysfakcję z nowego jazu, który jest wartościowym elementem infrastruktury wodnej tej części kraju. Prace modernizacyjne trwały od ponad dwóch lat.

Wiceminister Witkowski zachęcił mieszkańców regionu do korzystania z nowoczesnego jazu, który jest ważnym elementem infrastruktury wodnej. Ministerstwo poinformowało również, że będzie monitorować postępy w budowie zbiornika Okoń, aby jak najszybciej zapewnić mieszkańcom maksymalną ochronę przed powodzią.

Obecnie Jaz Oświęcim jest ważnym elementem infrastruktury w regionie, dzięki któremu uzyskuje się znaczny poziom zaopatrzenia w wodę. Doskonale wykorzystuje się go do nawadniania pól i upraw, w tym także przy uprawie zbóż. Jaz zapewnia znaczny wzrost plonów, co jest szczególnie istotne dla rolników.

Zbiornik Okoń będzie służył jako zabezpieczenie przed powodziami. Jego pojemność wynosić będzie około 24 milionów metrów sześciennych wody, co zapewni duży poziom bezpieczeństwa dla okolicznych mieszkańców. Podjęte działania mają na celu skuteczne zabezpieczenie lokalnej społeczności przed powodziami.

Zbiornik Okoń stanie się ważnym elementem systemu regulacji wód Strudy Węglewskiej. Dzięki zalaniu doliny powstanie naturalny akwen, który wykorzystywany będzie do budowy zapory piętrzącej. Woda z zapory będzie zasilać zbiornik, który wypełni się podczas sezonu letniego i zapobiegnie powodziom w okresie jesienno-zimowym.

Zbiornik Okoń na Strudze Węglewskiej to ważny element systemu regulacji wód. Jego zalety to naturalne zalewanie doliny oraz ogromna pojemność 24 milionów metrów sześciennych wody. Zbiornik będzie zapewniał bezpieczeństwo okolicznej społeczności poprzez skuteczne przeciwdziałanie powodziom. Inwestycja ta z pewnością przyniesie wiele korzyści dla lokalnych mieszkańców.

Zbiornik Okoń będzie stanowić ważny element infrastruktury wodnej regionu. Wykorzystywany będzie do budowy zapory piętrzącej, która zapewni skuteczne zabezpieczenie przed powodziami. Zbiornik będzie przechowywać wodę zarówno w sezonie letnim, jak i jesienno-zimowym, co zapobiegnie powodziom i zapewni bezpieczeństwo lokalnej społeczności.

Planowane prace obejmują budowę ziemnej zapory czołowej, która będzie miała szerokość od 6-8 metrów, aby zablokować dolinę Strugi Węglewskiej. Ponadto, zostaną zamontowane urządzenia przelewowo-opustowe oraz przepławki dla ryb. Po ukończeniu projektu, zalew będzie miał powierzchnię wynoszącą około 35 hektarów.

PAP SA nie wprowadza żadnych zmian w treści komunikatów publikowanych w serwisie. Nadawca ponosi odpowiedzialność za ich zawartość zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawa prasowego.


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM