Biznes i finanse

Turów: Zielone światło dla dalszego działania kopalni

Koncert „Lustra – Wyspiański, Stefczyk, Herbert” w Filharmonii Częstochowskiej stał się uroczystym akcentem obchodów jubileuszu 30-lecia istnienia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że Wojewódzki Sąd Administracyjny wstrzymał postępowanie sądowe odnośnie decyzji środowiskowej umożliwiającej wydobycie w Turowie do 2044 r. Co więcej, decyzja pozostaje w mocy i nie będzie zmieniona w związku z kontynuacją eksploatacji do 2044 r. Minister Anna Moskwa wyraźnie podkreśliła, że bezpieczeństwo energetyczne Polski jest priorytetem rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło, że Wojewódzki Sąd Administracyjny nie wnikał w decyzję środowiskową dotyczącą eksploatacji w Turowie. Oznacza to, że decyzja środowiskowa i koncesyjna zostają utrzymane aż do 2044 r. Według Anny Moskwy, ministra klimatu i środowiska, rząd Prawa i Sprawiedliwości uznaje bezpieczeństwo energetyczne Polski za priorytet.

Wojewódzki Sąd Administracyjny podjął decyzję o zawieszeniu postępowania sądowego z powodu braku ostateczności decyzji Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z 8 sierpnia 2023 r., która umarzała postępowanie z powodu wycofania wniosku przez PGE. Postępowanie zostanie odwieszone tylko wtedy, gdy decyzja stanie się ostateczna, a wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skargi na decyzję z dnia 8 sierpnia 2023 r. nie zostaną wniesione w określonym terminie. Oznacza to, że decyzja środowiskowa pozostaje w mocy i nic się nie zmienia w sprawie koncesji do 2044 roku. Kopalnia i elektrownia będą działać bez zmian – zakończyła Anna Moskwa.

Chociaż wyrok WSA w sprawie decyzji środowiskowej jest nieprawomocny, może stanowić podstawę do wzruszenia decyzji koncesyjnej. Z tego powodu organ koncesyjny powinien czekać na wydanie prawomocnych wyroków przez sądy administracyjne, zarówno w odniesieniu do decyzji środowiskowej, jak i decyzji 2044, zanim podjmie decyzję o wznowieniu postępowania.

Wszystkie informacje publikowane przez serwis PAP są przekazywane bez zmian w ich treści oraz formie jaką zostały dostarczone przez nadawcę. Nadawca odpowiada za treści swoich komunikatów zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM