Biznes i finanse

PEPEES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody ze sprzedaży ogółem za 1 kwartał 64 315 46 369 13 840 10 142
Zysk lub strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki Domimującej za 1 kwartał 3 813 1 982 820 433
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 1 kwartał 29 522 27 012 6 353 5 908
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 1 kwartał (2 308) 2 575 (497) 563
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za 1 kwartał (39 432) (30 853) (8 485) (6 748)
Przepływy pieniężne netto za 1 kwartał, razem (12 218) (1 266) (2 629) (277)
Aktywa razem na dzień 31.03.2022 r. i 31.12.2021 r. 319 218 353 489 68 612 76 855
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 31.03.2022 r. i 31.12.2021 r. 175 984 171 983 37 826 37 392
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 1 kwartał w PLN/EUR 0,04 0,02 0,01 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 31.03.2022 r. i 31.12.2021 r. w PLN/EUR 1,85 1,81 0,40 0,39

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM